Giải pháp văn phòng Kiến Thức Kiến thức Internet-Web Hướng dẫn cài đặt MODEM ADSL MICRONET
Tìm kiếm sản phẩm:

 bfCache folder unwriteablebfCache folder unwriteablebfCache folder unwriteable
Hướng dẫn cài đặt MODEM ADSL MICRONET PDF. In Email
Kiến Thức Và Kinh Nghiệm - Kiến thức Internet-Web
Viết bởi Administrator   

 

 

 

I. Mô tả loại Modem ADSL Micronet:
Các thành phần bên ngoài của Router ADSL Micronet :
Mặt trước của Modem Router ADSL Micronet :
Mặt trước của Router gồm 8 đèn tín hiệu: tương ứng thứ tự từ trái sang phải như sau:
(xem hình).

Sau khi cắm modem vào máy tính, HUB, hoặc Switch tiến hành kiểm tra các đèn tín hiệu trên modem.
POWER: Đèn nguồn – sáng.
READY: Modem đã sẳn sàng.
LAN(ACT/LINK): Đèn tín hiệu của LAN – sáng.
ADSL : Đèn tín hiệu của ADSL – sáng
ADSL(TXD/RXD) :
Đèn LAN : Nếu sáng đỏ tức bạn có gắn vào cổng Ethernet (RJ45 port), nếu tắt bạn không gắn vào cổng Ehternet.
Đèn ADSL : Nếu sáng đỏ tức đã đồng bộ tín hiệu ADSL, nếu nhấp nháy hoặc tắt bạn nên kiểm tra lại đường sử dụng ADSL.
Đèn Nguồn : Nếu sáng đỏ tức bạn đã cắm nguồn. Lưu ý các modem nên cắm qua Ổn áp thì dòng điện mới ổn định và không bị mất tín hiệu hoặc mất mạng.

Mặt sau của Modem ADSL Micronet:

Hình 2

PWR: Điểm cắm nguồn .
RESET: Nút reset về tham số chuẩn của nhà sản xuất
ETHERNET: Điểm cắm đầu dây Ethernet (RJ45 port)
USB: Điểm cắm đầu dây USB
Lưu ý : Nếu sử dụng cổng USB phải cài đặt driver cho modem.

2.Lắp đặt và cấu hình Modem Router ADSL Micronet :
Lắp đặt Modem Router ADSL Micronet :

- Cắm nguồn cho Router và cắm đầu dây ADSL vào cổng RJ11 (cổng ADSL) của Router bằng cách nối dây điện thoại từ ngoài vào cắm qua bộ tách tín hiệu (dây chung thoại), 1 đầu ra tín hiệu ADSL cắm vào cổng RJ11 của modem, 1 đầu ra còn lại cắm vào máy điện thoại.
- Gắn dây USB từ Router nối vào cổng USB của máy tính (xem hình)

II. Lắp đặt và cấu hình Modem Router ADSL Micronet :

Lắp đặt Modem Router ADSL Micronet:

 • Lắp đặt Modem Router ADSL Micronet qua cổng USB:
- Cắm nguồn cho Router và cắm đầu dây ADSL vào cổng RJ11 (cổng ADSL) của Router bằng cách nối dây điện thoại từ ngoài vào cắm qua bộ tách tín hiệu (dây chung thoại), 1 đầu ra tín hiệu ADSL cắm vào cổng RJ11 của modem, 1 đầu ra còn lại cắm vào máy điện thoại.
- Gắn dây USB từ Router nối vào cổng USB của máy tính (xem hình)

 • Lắp đặt Modem Router ADSL Micronet qua cổng RJ45 cho 1 máy tính:

- Cắm nguồn cho Router và cắm đầu dây ADSL vào cổng RJ11 (cổng ADSL) của Router bằng cách nối dây điện thoại từ ngoài vào cắm qua bộ tách tín hiệu (dây chung thoại), 1 đầu ra tín hiệu ADSL cắm vào cổng RJ11 của modem, 1 đầu ra còn lại cắm vào máy điện thoại.
- Nối dây mạng (straight-through ethernet cable RJ45) từ cổng RJ45 của Router đến cổng RJ45 card mạng của máy tính (xem hình ).

Lắp đặt Modem Router ADSL Micronet cho nhiều máy dùng chung Internet trong mạng LAN:

- Cắm nguồn cho Router và cắm đầu dây ADSL vào cổng RJ11 (cổng ADSL) của Router bằng cách nối dây điện thoại từ ngoài vào cắm qua bộ tách tín hiệu (dây chung thoại), 1 đầu ra tín hiệu ADSL cắm vào cổng RJ11 của modem, 1 đầu ra còn lại cắm vào máy điện thoại.
- Nối dây mạng (cable RJ45) từ cổng RJ45 của Router đến cổng RJ45 Hub/Switch.

Cấu hình Modem Router ADSL Micronet:

 • Bước 1: Chọn cài đặt Router qua cổng USB hoặc qua cổng Ethernet (xem hình). Tùy thuộc vào cách lắp đặt Router qua cổng USB hay Ethernet (xem phần lắp đặt cho modem).Đặt đĩa CD-ROM driver vào ổ CD-ROM, cắm dây USB từ modem vào máy tính, sẽ xuất hiện màn hình yêu cầu bạn chọn mục cài đặt rồi bấm Next (xem hình).

 • Bước 2: Chọn Install from a list or specific location(Advanced)..

 • Bước 3: Chọn địa chỉ đường dẫn tới thư mục chứa phần driver cho modem

 • Bước 4: Chờ cài đặt.

 • Bước 5: Theo các bước tiếp tục để hoàn tất quá trình cài đặt. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt sẽ tạo ra trên Desktop một biểu tượng để vào cấu hình Router.

 • Bước 6: Để vào cấu hình Router bạn nhấp vào biểu tượng cấu hình Router trên Desktop hoặc mở Internet Explorer và gõ địa chỉ http://10.0.0.2

 • Bước 7: nhập UserName và password (mặc định User name: admin; Password: epicrouter)

 • Bước 8: Cấu hình chung để dùng Internet

- Nhấp vào menu Configuration, chọn WAN (xem hình), điền các thông số sau:
- VPI : 0
- VCI : 35
- Encapsulation : PPPoE LLC
- Username : Tên truy nhập kết nối ADSL mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp
- Password : Mật khẩu kết nối ADSL mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp .
- Authentication : Chọn Auto
- Automatic Reconnect: Đánh dấu tích.

 • Bước 9: Nhấp vào nút Submit

 • Bước 10: Nhấp vào nút Save Setting, chọn Save and Reboot. Chờ khoảng 1 phút để Router ghi lại cấu hình

 • Bước 11: Kiểm tra kết nối Internet: Vào mục Status, chọn Home (xem hình).

Nếu thấy trạng thái của WAN có địa chỉ IP (ví dụ: 222.252.42.242) và trạng thái của PPP thông báo Connected thì modem đã kết nối vào Internet, nếu là không thấy có địa chỉ IP của WAN và trạng thái PPP thông báo Not Connected cần kiểm tra lại các thông số (Bước 8).

 • Bước 11: Kiểm tra cụ thể các tham số

Nhấp vào Admin Privilege

Nhấp vào Diagnostic Test (xem hình). Nếu đều Pass nghĩa là cấu hình đúng, các thông số đúng. Nếu Fail ở dòng nào kiểm tra lại thông số đã cài đặt. (Bước 8)

Checking LAN Connection :
Nếu FAIL có thể là card mạng hoặc dây mạng bị lỗi bạn nên kiểm tra lại dây mạng, đầu cắm và cách bấm dây cable RJ45 hoặc cài lại card mạng Ethernet.

Checking ADSL Connection :
Kiểm tra thiết lập kết nối xDSL và sự đồng bộ từ Modem ADSL của bạn đến nhà cung cấp dịch vụ. nếu FAIL kiểm tra lại line ADSL (kiểm tra lại cách mắc dây điện thoại, line ADSL không chấp nhận mắc song song hay có mắc qua tổng đài, hộp chống sét. Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm cách mắc dây điện thoại). Nếu bạn đã kiểm tra line ADSL rồi mà vẫn Fail bạn nên liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

ATM OAM Segment Loop Back và ATM OAM End to End Loop Back :
Nếu Fail bạn kiểm tra lại VPI/VCI (thường bạn nên gán 0/35) nếu vẫn Fail bạn nên liên hệ nhà cung cấp dịch vụ.

Check PPPoE Connection :
Nếu Fail bạn kiểm tra lại Username, Password (bạn kiểm tra lại phím caps lock, các bộ gõ tiếng Việt, tiếng Hoa...) nếu vẫn Fail kiểm tra lại Encapsulation Protocol là PPPoE LLC, Authentication là Auto.

 • Bước 12: Cấu hình lại địa chỉ IP của modem cho mạng LAN:

Cấu hình mặc định địa chỉ IP gateway là 10.0.0.2/255.255.255.0

Nếu thay đổi IP bạn vào Configuration bạn nhấp vào Lan Settings (xem hình ).

Thay đổi địa chỉ IP theo ý muốn, nếu bạn muốn Router làm server DHCP thì chọn Enabled

 • Bước 13: Nhấp vào nút Submit tiếp theo nhấp vào nút Save Configuration để ghi lại cấu hình.

 • Bước 14: Đặt lại mật khẩu vào modem Router:
  Nhấp vào Admin Privilege tại Admin Level Username/Password bạn nhập mật khẩu cũ vào Current Password (xem hình), nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu một lần nữa tại Retype Password tiếp theo nhấp vào nút Submit để ghi lại sự thay đổi mật khẩu.

 • Bước 15: Cấu hình máy con để sử dụng chung Internet qua Router:

  Giả sử có mạng Lan với địa chỉ IP lớp A như sau 10.0.0.0-10.0.0.254/255.255.255.0 định cấu hình kết nối mạng theo từng hệ điều hành như sau:

  Win9x/Me: Control Panel --> Networking --> General --> TCP/IP --> Properties --> Gateway --> New Gateway, nhập địa chỉ IP 10.0.0.2 và chọn Add, tại DNS Configuration nhập vào 203.162.0.181 và nhấp nút Add sau đó nhập 203.162.142.132Add.

  WinNT: Bạn vào Control Panel --> Network --> Protocol --> General --> TCP/IP --> Properties, tại Default Gateway gõ địa chỉ IP10.0.0.2 vào, tại DNS nhấp vào nút Add nhập 203.162.0.181203.162.142.132 và nhấp nút Add.

  Win2000: Control Panel --> Network and dial_up Connections --> Local area --> Properties --> General --> Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, tại Default gateway nhập địa chỉ IP 10.0.0.2 vào, tại Preferred DNS Server203.162.0.181, tại Alternate DNS Server203.162.142.132.

  WinXP: Control Panel --> Network Connections --> Local Area Connection --> General --> Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, tại Default gateway nhập địa chỉ IP 10.0.0.2 vào, tại Primary DNS Server203.162.0.181, tại Secondary DNS Server203.162.142.132.

  Kiểm tra địa chỉ Ip của máy con, Ip Gateway và ping đến DNS server : Chọn Start-Run gõ lệnh CMD, xuất hiện dấu nhắc mời đánh lệnh : Ipconfig rồi Enter sẽ thấy các địa chỉ Ip của máy, gateway, DNS. Sau khi về dấu nhắc mời gõ tiếp lệnh : ping 203.162.0.181 hoặc 203.210.142.132 nếu thấy Reply from 203.162.0.181 : byte = … thì đã kết nối được Internet.

 • Bước 16: Cấu hình các ứng dụng dùng chung Internet

- Internet Explorer: Cotrol Panel --> Internet Options --> Connections, chọn Never dial a connection. Chú ý không dùng Proxy.
- Yahoo Messenger: chọn Preference --> Connection --> No Pro

 • Bước 16 (tuỳ chọn): Khởi tạo lại thông số cho modem về các thông số chuẩn của nhà sản xuất:
  Trong trường hợp quên mật khẩu của modem Router hoặc cấu hình sai, có thể khôi phục lại cấu hình mặc nhiên của nhà sản xuất:

Cách thứ nhất: cắm nguồn cho Router sau đó dùng một que nhỏ (paper clip duỗi thẳng) ấn nhẹ vào nút Reset đằng sau Router (xem hình) sau đó tắt nguồn của Router và bật nguồn cho Router lại, bây giờ Router của bạn đã được Reset về chuẩn của nhà sản xuất.

Cách thứ hai: nhấp vào biểu tượng cấu hình Router trên Desktop hoặc mở Internet Explorer và gõ vào địa chỉ http://10.0.0.2 sau đó nhập User name và Password của Router vào (trong trường hợp bạn biết Password của Router, nếu không phải Reset với cách thứ nhất). Tiếp theo tại mục Admin Privilege nhấp vào Reset to Factory Default lúc này sẽ xuất hiện cửa sổ yêu cầu bạn xác nhận, bạn nhấp vào Submit.(xem hình).

Theo ptic
 

Tư vấn trực tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tel:04.62.811.855(ext 212)
Fax:04.35.400.168
0988.522.112 - MrVinh
Tư Vấn Bán Hàng
0948.479.586 - MrVinh

Tư Vấn Kỹ Thuật
0988.522.112 - MrVinh

Hướng dẫn mới

Truy cập

Hiện có 26 khách Trực tuyến